18 Ekim 2009 Pazar

Pascalda Yıldızdan Diktörtgen Çizen Program, Pascalda Yıldız Programı

program yildizdan_dikdortgen;
uses crt;
var
   sat,sut,i,j:longint;
begin
     clrscr;
     write('SATIR SAYISINI GIRINIZ...:');readln(sat);
     write('SUTUN SAYISINI GIRINIZ...:');readln(sut);
     for i:= 1 to sat do
     begin
          for j:=1 to sut do
          write('*');
          writeln;
     end;
readln;
end.

Pascalda Sayının Tam Bölenlerini Bulma, Pascal Tam Bölen Programı

program tam_bolenler;
uses crt;
var
   X,Y:longint;
begin
     clrscr;
     write('A SAYISINI GIRINIZ...:');readln(Y);
     for X := 1 to Y do
 begin
      if (Y mod X = 0) then
      writeln(X);
 end;
readln;
end.

Pascalda Sayıyı İstenilen Tabana Çevirme, Pascalda Sayı Tabanı

program onluk_taban;
uses crt;
var
a,b,c:Longint;
x, y:string;
begin
clrscr;
repeat
write('sayı='); readln(b);
write('taban='); readln(c);
repeat
a:= b mod c;
str(a,x);
y:= x+ y;
b:=b div c
until b
str(b, x);
y:= x + y;
writeln(y);
until c<> 0;
readln;
end.

Pascalda Obeb Bulma, Pascal Obeb Programı

program obeb_;
uses crt;
var
obeb, a, b, i: integer;
c,d:real;
begin
clrscr;
writeln('1. sayıyı giriniz='); readln(a);
writeln('2. sayıyı giriniz='); readln(b);
if awhile obeb=0 do
begin
if (a mod i=0) and (b mod i=0) then
obeb:= i;
i:=i-1;
end;
writeln('obeb=', obeb);
readln;
end.

Pascalda Sayının Faktöriyelini Bulma, Pascal Faktöriyel Programı

program fak;
uses crt;
var
   n,i,t:longint;
   c:Char;
begin
     Repeat;
     clrscr;
     t:=1;
     write('N SAYISINI GIRINIZ...:');readln(n);
     for i:=n downto 1  do
     t:=t*i;
     writeln(N,'  SAYISININ FAKTORIYELI...:',t);

     Write('Devam Etmek ˜stiyormusunuz? E/H'); Readln(c);
     Until C in ['h','H'];
     End.
end.Pascalda Ekok Programı, Pascalda Sayının Ekok unu Bulma

Program ekok_;
uses crt;
     var
     x,y,s1,s2:Longint;
     BEGIN
     clrscr;
     write('1. sayıyı giriniz='); readln(s1);
     write('2. sayıyı giriniz='); readln(s2);
     x:=s1;
     y:=s2;
     while s1<> s2 do
     if s1>s2 then
     s2:=s2+y else
     s1:=s1+x;
     writeln('Sayıların Ekoku=', s1);
     readln;
     end.

Pascalda Çarpım Tablosu

program carpim_tablosu;
uses crt;
var
i,j,k,sat:byte;
begin
clrscr;
k:=5;
sat:=2;
gotoxy(28,1);
for i:=1 to 10 do
begin
for j:=1 to 10 do begin
gotoxy(k,sat+j);
write(i:2,'x',j:2,':',i*j:3);
end;
k:=k+14;
if i = 5 then begin k:= 5;
sat:= 13;
end;
end;
readln;
end.